Vi ønsker å tilby deg som kunde ulike muligheter. Derfor har vi to ulike prismodeller som du kan velge mellom når du registrerer deg.Fastpris

Fastpris er for deg som ønsker forutsigbarhet. Du betaler en fast sum pr. tolketime og trenger ikke å tenkte på pris. For telefon og videooppdrag vil oppdragene automatisk bekreftes, mens for fremmøteoppdrag kan du gå inn og selv godkjenne prisen.

Makspris

Makspris er for de som ønsker noe forutsigbarhet, men samtidig ønsker å kunne forholde deg til de ulike prisene tolkene har. Du setter selv en makspris som vil gjelde som en øvre grense for automatisk godkjenning.

Kontakt oss på support@tikktalk.no dersom du ønsker å endre din prismodell!
Hjalp artikelen?
Takk!