TikkTalks prismodell

TikkTalk har 2 ulike prismodeller. Disse er laget for at kunder skal ha mulighet til å velge det som passer dem, samtidig som vi ivaretar tolkens interesser.

Fastpris

TikkTalk startet som en plattform der tolken selv satte sin egen pris og kunden kunne velge mellom den tolken og den prisen de ønsket. Denne modellen hadde sine fordeler og ulemper. Noen kunder ønsket mer forutsigbarhet med tanke på pris, mens andre kunder ikke ønsket å måtte gå inn på TikkTalk for å bekrefte tolker. På den andre siden mente flere tolker at de ikke ønkset en slik modell, sa det kunne lede til en priskrig mellom tolker.

Derfor har vi nå introdusert fastpris-modellen. Her er det én pris som gjelder pr. tolketime. Du som tolk trenger ikke å tenke på pris, og trenger heller ikke å vente på bekreftelse, den kommer nemlig umiddelbart!

Slik ser et regnestykke ut for 1 times telefonoppdrag med fastpris:

TikkTalk fakturerer kunden: 450 kr. per time.
TikkTalks tjenestehonorar: 100 kr.
Tolkens utbetaling: 350 kr per time.

For fastpris-oppdrag vil tolker inviteres etter ulike faktorer. Kvalifikasjon, tilbakemeldinger, antall oppdrag og tidligere oppdrag for samme kunde er noen av faktorene som definerer om oppdraget går til deg eller ikke.

Makspris

Makspris er en modell som er ganske lik måten TikkTalk har fungert på tidligere. Endringen er at her vil kunden kunne sette sin egen makspris. Denne er ikke tilgjengelig for tolkene. Disse oppdragene er åpne for deg å søke på med din egen pris. Hvis din pris er under kundens makspris vil du automatisk få oppdraget. Dersom din pris er høyere enn kundens pris, vil kunden måtte gå inn og selv godkjenne prisen.

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for din tilbakemelding Det var et problem ved innsending av din tilbakemelding. Vennligst prøv igjen senere.