Hva er makspris og fastpris?

Vi ønsker å tilby deg som kunde ulike muligheter. Derfor har vi to ulike prismodeller som du kan velge mellom når du registrerer deg.

Fastpris

Fastpris er for deg som ønsker forutsigbarhet. Du betaler en fast sum pr. tolketime og trenger ikke å tenkte på pris. For telefon- og videooppdrag vil oppdragene automatisk bekreftes, mens for fremmøteoppdrag vil reisetillegg tilkomme, og du må selv gå inn og godkjenne dette.

Makspris

Makspris er for deg som ønsker noe forutsigbarhet, men samtidig ønsker å kunne forholde deg til de ulike prisene tolkene har. Du setter selv en makspris som vil gjelde som en øvre grense for automatisk godkjenning.

Kontakt oss på support@tikktalk.no dersom du ønsker å endre din prismodell.

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for din tilbakemelding Det var et problem ved innsending av din tilbakemelding. Vennligst prøv igjen senere.