Hvordan får jeg betalt?

Utbetaling skjer den 15. i hver påfølgende mnd.


Vi har flere løsninger for hvordan man kan få betalt. Hvis du ikke har sendt oss din utbetalingsinformasjon har vi ikke mulighet til å utbetale ditt honorar. Hvis du velger alternativ 1 kan du gjøre dette via nettsiden på din TikkTalk-konto. Hvis du velger alternativ 2 eller 3 informerer du oss på e-post. ( support@tikktalk.no)

Alternativ 1:


Hvis du har et AS eller ENK, kan du gjennom ditt organisasjonsnummer få utbetalt hele summen. Vi tar oss av fakturering og papirarbeid. Hvis du ikke har ENK kan du gratis og enkelt opprette dette på Altinn.

For dette alternativet trenger vi org. nummer og kontonummer.

Ønsker du selv å fakturere oss kan du bruke fakturainformasjonen nedenfor.

Adresse: Gaustadalleen 21, 0349 - Oslo,Norge
E-post: finance@tikktalk.no
Selskapsnavn: Skiwo AS
Org nummer: 916636660MVA

Husk at du selv må registrere ditt ENK for MVA og informere oss deretter.

Alternativ 2:


Hele summen blir utbetalt og beløpet registreres hos skatteetaten via ditt personnummer. Vi rapporterer til Skatteetaten én gang i året hva som er blitt utbetalt. Dette regnes som kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende.

Skatt beregnes året etter på grunnlag av innrapporterte beløp. Dette gjelder opp til en bestemt sum, som nullstilles på årsbasis. Husk at det er ditt ansvar å betale skatt året etter.

Dette kan være en naturlig løsning hvis du senere har tanker om å opprette et ENK eller AS.

For dette alternativet trenger vi fødselsnummer (11 siffer) og kontonummer eller PayPal-konto.

Opplysningsplikten for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 e og skatteforvaltningsforskriften § 7-10-23 til § 7-10-25.

Alternativ 3:


Utbetaling via Frilans Finans. Frilans Finans driver med regnskap for frilansere. Hvis du oppretter en bruker hos Frilans Finans, vil vi sende penger dit, og de vil ta seg av skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger o.l. slik at du får utbetalt lønn som en standard lønnsmottaker. Du kan lese mer om løsningen på FrilansFinans.no

For dette alternativet trenger vi at du registrerer deg hos Frilans Finans og informerer oss deretter.

Vi trenger også fødselsnummer (11 siffer) og kontonummer.

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for din tilbakemelding Det var et problem ved innsending av din tilbakemelding. Vennligst prøv igjen senere.